BUSINESS AURA READING

Ontdek waar in je bedrijf energie stagneert, ontbreekt of toegevoegd mag worden en word magnetisch.

De energie van jou, als bedrijfseigenaresse, vertelt:

wat is de volgende stap in je business?

Een eenmalige sessie van 45 min, online of live
– Is onderdeel van Overflow en daarom niet los beschikbaar –

Activeer je business spirit

laat je energieveld lezen en helen

Net als jij heeft je business een eigen spirit en aura dat verbonden is aan jou als eigenaresse. In dat energieveld ligt besloten waar energie stagneert, ontbreekt of opgestapeld is en waar energie toe gevoegd mag worden, zodat je van binnenuit gaat voelen welke van jouw 101 ideeën goud is, wat je mag laten varen en wat opgepakt mag worden en zodat overvloed kan gaan ontstaan binnenin jouw energieveld

Jij mag dat gaan voelen. Want alle kennis en wijsheid die jij nodig hebt zit in jou. En dat wordt belemmerd door de energie van oude overtuigingen, vastgeroeste patronen en opgestapelde emoties uit vorige levens, vorige generaties of uit het leven wat je nu leidt. Wat de volgende stap is in jouw business, van welk product of welke dienst er afscheid genomen mag worden, wat of waar de juiste personen komen te staan en wat je wel of niet moet doen, kan helder worden en mag besloten worden door jou. Want heel eerlijk? Hoe vaak luister je écht naar de adviezen over je business? Uiteindelijk doe je toch wat je zelf wilt. Anders is er aan het ondernemen niks aan.

Hoe werkt dat?

een business aura reading

De Business Aura Reading is ontstaan, doordat ik zoveel mooie vrouwen zie met enorm goede ideeën waarvan 99% niet wordt uitgewerkt. Heb jij dat ook? Dan weet je dat je onzekerheid groeit en twijfel je constant om je oren slaat. En als de cashflow dan ook nog stagneert, is het hele circus rond. Ik heb dat ook gekend en ik weet hierdoor dat jouw energie een heel belangrijk aspect is in het vormen van je business, zodat je kunt geven en ontvangen. Gronding en heling zijn onlosmakelijk met dit proces verbonden en zijn onderdeel van iedere Business Aura Reading.

Mijn invoelende vermogen, mijn helende kwaliteiten en geloof in jou als bezield wezen zorgen standaard voor resultaat. Sinds 1999 ben ik zelfstandig ondernemer en dit is mijn vierde bedrijf. Ik werk sinds 2012 als spiritueel therapeut en healer en sinds 2017 als spiritueel mentor. In deze hoedanigheid leer ik anderen hoe zij kunnen werken met hun energie en op welke manier zij kunnen gronden. Sinds 2020 heb ik een meditatieleraar die mij weer meer verdieping geeft. 

hoe gaat een business aura reading  in zijn werk?

Een Business Aura Reading start met de reading, zodat duidelijk wordt waar de energie “lekt” en waar er energie toegevoegd mag worden. Daaruit ontstaat vanzelf wat er nodig is in jouw auraveld en dat van je business, zodat we daarna heling en gronding kunnen toepassen en jij vanuit jouw eigen wijsheid je keuzes kan maken. Deze sessie duurt 1 uur en kan live of online. 

Business Aura Reading

Business Healing

Gronding

De energie van jou, als bedrijfseigenaresse, vertelt:

wat is de volgende stap in je business?

Een eenmalige sessie van 45 minuten, online of live
– Is onderdeel van Overflow en daarom niet los beschikbaar – 

×