Privacyverklaring

Wie ben ik

Mijn website-adres is: https://www.spiritbusinessmom.nl

Mariska van der Hiele vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met privacy@mariskavanderhiele.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Spirit Business Mom is een eenmanszaak, gevestigd te (4335 PA) Middelburg aan de Oosterscheldestraat 19. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22047165. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan uw gezinssituatie. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik uw naam en e-mail voor direct marketing. Daarnaast verwerk ik uw Facebook account voor social media marketing. U heeft hier expliciete toestemming voor gegeven. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft voor mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren en voor remarketing gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van uw bericht. Wanneer de recensie met uw naam verschijnt zal ik hiervoor uw toestemming vragen. En wanneer u contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten bewaar ik tot u een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat uw aanvraag is afgerond.

Tot slot kunt u mijn webinars volgen. Wanneer u zich hiervoor inschrijft verwerk ik uw naam, e-mail en eventuele betaalgegevens. Ik gebruik deze enkel om u de link naar het webinar te kunnen sturen en u een herinnering te sturen wanneer het webinar bijna begint. Deze gegevens bewaar ik tot 7 jaar voor de Belastingdienst.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Spirit Business Mom om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Spirit Business Mom, kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar privacy@mariskavanderhiele.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Spirit Business Mom zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar privacy@mariskavanderhiele.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

×